طلاق

عسر_و_حرج 

 

✅در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید

 

1️⃣ عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه

 

2️⃣بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

 

3️⃣بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

 

4️⃣ دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

 

5️⃣ اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند

 

6️⃣ محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )

 

#طلاق

 

7️⃣ اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود

 

8️⃣ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه

 

9️⃣ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد

 

🔟 بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک

 

1️⃣1️⃣مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) 

 

1️⃣2️⃣ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه

 

https://t.me/adlkisheparsian